http://phinchamschool.blogspot.com/

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน

โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
   
             โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอนเป็นโรงเรียนเล็กๆ ที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่ในอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห่างจากถนนสุขุมวิท ประมาณ 8 กิโลเมตร บรรยากาศโดยรอบเป็นเนินเขา สวนยางพารา มันสัมปะหลัง และไร่สัปปะรด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง ทำไร่-ทำสวน และพนักงานโรงงาน โรงเรียนแห่งนี้อยู่ใกล้ชุมชน "ชากแง้ว" เป็นชุมชนเก่่าแก่ ประจำท้องถิ่น มีความเป็นอยู่อย่างเรียบง่ายไม่ซับซ้อน วุ่นวาย
โรงเรียนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2521ด้วยความอุปการะของ หลวงแจ่ม วิชาสอนและนางผิน แจ่มวิชาสอน หรือนามเดิมของท่านคือ นายแจ่ม นิยมเกตุและนางผิน นิยมเกตุ เพื่อให้เป็นให้ความรู้แก่เด็กในชุมชนชากแง้วและใกล้เคียง ตั้งแต่อดีตโรงเรียนผินแจ่มได้สร้างนักเรียนหลายต่อหลายรุ่น มาเป็นเวลาหลายสิบปี จนถึงปัจจุบัน และยังจะคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์นักเรียนที่ดีและมีคุณภาพต่อไปอย่างต่อเนื่องตราสัญลักษณ์

อักษรย่อ ผ.จ. ย่ิอมาจาก "ผินแจ่มวิชาสอน" ล้อมรอบด้วยวงสีชมพู มีเสมาด้านบน ด้านข้าง มีเส้นรัศมีสีม่วง-เหลือง ด้านล่าง เป็นแถบป้ายชื่อ โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน
ปรัชญาโรงเรียน   "การศึกษาสร้างคนให้มีคุณค่า"คติธรรมโรงเรียน  "นตํถิ ปัญฺญา ษมา อาภา"
                  แปลว่า   "แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"คำขวัญโรงเรียน    "เก่งวิชาการ งานเด่น เล่นดี มีจริยธรรม"
ที่ตั้ง
เลขที่ 323 หมู่ที่ม.10   ตำบลห้วยใหญ่  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20260
เบอร์โทรศัพท์ 038-239239

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น